2.5cm/4grams

 

92.5 銀/尼泊爾/含國內[運費

*可以放置舍利子,甘露丸,經文,等等

任選三送一 (4pcs=4,500元)

 

92.5 Silver/Nepal/Including Domestic Post

 

佩戴嘎屋,一方面有護身的意思,另一方面也有裝飾的意思。因此藏民多在出門時佩戴。

 

嘎屋墜子 Ghao Pendants Choose 3 Take 1 Free 1,500/1pc

NT$1,500.00價格